UEG Medical Vinh Dự Nhận Bằng Khen Tiến Bộ Công Nghệ Y Khoa của Thủ Tướng Trước Hội Nghị Khoa Học CBCA - Thiết Bị Chụp Nha CBCT Quang Phổ Đầu Tiên Trên Thế GiớiThiết Bị Chụp Nha CBCT Quang Phổ Đầu Tiên Trên Thế Giới

UEG MEDICAL

UEG Medical Vinh Dự Nhận Bằng Khen Tiến Bộ Công Nghệ Y Khoa của Thủ Tướng Trước Hội Nghị Khoa Học CBCA

By: | Tags: , , , | Comments: 0 | Tháng Mười Hai 20th, 2017

Chia sẻ

 

 

Thủ Tướng Trung Quốc Tặng Bằng Khen Tiến Bộ Khoa Học cho UEG Medical Trước Hội Nghị Khoa Học CBCA

 

Cuộc họp thường niên đầu tiên của bộ Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Hà bắc và chính phủ nhân dân thành phố Thạch Gia Trang thuộc khu công nghệ cao Yiling được diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017 được tổ chức để liên minh đổi mới khu liên hiệp công nghiệp sinh học (CBCA). Đây là một sự kiện quan trọng của hội nghị.

 

UEG Medical được thủ tướng chính phủ tuyên dương tại hội nghị khoa học CBCA 

 

Cuộc họp lần này được tổ chức để hoàn thiện hệ thống đổi mới sinh thái và kinh doanh trong thúc đẩy sự phát triển nghiên cứu sinh học”. Mục tiêu chính thứ nhất là để thực hiện chiến lược phát triển phối hợp Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, thứ hai là  để nghiên cứu triển khai phát biểu của Thủ Tướng Lý Khắc Cường ngày 22-8-2017 khi kiểm tra Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Thủ Tướng nhấn mạnh đến tinh thần làm việc và quyết tâm tăng cường hành động cụ thể cho hội nhập và sinh thái, chuyển giao cũ mới, sau cùng là để cung cấp nguồn lực, dịch vụ cho ngành công nghiệp y sinh học.

 

Tiến sĩ chuyên ngành định vị phẫu thuật Mr. Quan Yi diễn giải tiến bộ vượt bậc của UEG  AccuNavi-A 

 

Cuộc họp diễn ra khá thành công và lên kế hoạch báo cáo cho cấp cao về các dự án hợp tác chiến lược quốc gia “ Sức khoẻ Trung Hoa 2030” “ Sản xuất từ Trung Quốc 2025” “Vành đai và con đường” “ Bắc Kinh Tianjin Hebei “ Lễ khai mạc, khai mạc hội nghị học viện kinh d oanh đã công bố đổi mới và kinh doanh các hôij thảo sinh thái, các diễn đàn kỹ thuật tân tiến, sân bay mới, trển lãm và kinh doanh đào tạo cùng trao đổi tài năng cấp cao và đa dạng nội dung.

 

 

Bằng khen của bộ khoa học và công nghệ cho UEG Medical về tiến bộ vượt bậc công nghệ trong định vị phẫu thuật tân tiến 

 

UEG Medical Group đoạt giải nhì Giải thưởng công nghệ khoa học và công nghệ quốc giga vào năm 2015 với hệ thống đường phẫu thuật xuất sắc và được Thủ Tướng Lý Khắc Cường tuyên dương trước toàn hội nghị.

 

Để lại tin nhắn